SER och Konsumentverket


Bildi Skolfoto är medlem i Sveriges Elevfotografers Riksförbund (SER) som är branschorganisationen för Sveriges Skolfotoföretag.

”SER verkar för en bransch med enkla och trygga villkor för både familjer, skolor och skolfotoföretagen – därför driver vi bland annat kvalitétsmärkningen “Tryggt Skolfoto”. Vi arbetar också aktivt med främja den digitala utvecklingen av branschen och våra medlemsföretag.” – http://www.skolfoto.org

Tillsammans med Konsumentverket har SER skapat ”Regler vid marknadsföring och försäljning av skolfotoprodukter”, en överenskommelse för att skapa en så trygg miljö som möjligt för våra konsumenter. Längst ner på sidan hittar du överenskommelsen i sin helhet.

Vi på Bildi Skolfoto följer både konsumentverkets regler samt SERs egna branschetiska regler. För oss är det viktigt att våra kunder känner sig trygga med oss!

 

Regler för marknadsföring och försäljning av skolfotoprodukter (pdf)