StudioBus


Under 2014/2015 bytte vi namn på StudioBus och heter numera Bildi. Vi har försökt göra övergången så smidig som möjligt för alla våra kunder och vi hoppas att detta inte ställt till något problem för er. Ni kan fortfarande nå oss på samma kontaktuppgifter och den enda skillnaden för er är att ni kommer mötas av ett nytt namn.

Däremot kommer namnet StudioBus även fortsättningsvis synas på mässor och liknande.